Traduci

"ALGLOBOS": valori musicali e sostegno a una gioventù unita

Il gruppo “Alglobos” ha recentemente organizzato, presso il ristorante “Los Zapata” di Treviso (Italia), un evento culturale in onore del 20 ° anniversario dell’eroica caduta della famiglia Jashari.Sulle note dell’inno nazionale, il moderatore ha accolto tutti gli ospiti e gli ospiti d’onore ringraziandoli per la partecipazione all’evento culturale.

cms_8732/2.jpg

Nel discorso di moderazione, l’addetto stampa Florim Zeqa, tra gli altri, ha sottolineato: “20 anni fa in Prekaz sono stati difesi l’onore e la dignità della famiglia, è stata difesa la porta di casa…questa è la costante richiesta del presidente storico Ibrahim Rugova, reiterata davanti al Tribunale dell’Aja. Proprio come 20 anni passati dalla gloriosa battaglia della famiglia Jashari nel confronto con la polizia e le forze militari serbe il 5, 6 e il 7 marzo 1998, così saranno decenni, secoli e millenni e sempre nella memoria degli Albanesi, ci saranno nuovi sacrifici, unici, senza precedenti e mai sentiti nella storia dell’umanità … “.

In apertura del programma artistico, l’esibizione della cantante Gjin Shani, seguita dalle eccellenti esibizioni del gruppo “Alglobos”, interrotte da lunghe ovazioni dai fan accolti nella hall. Il duetto tra Bledar Zeqa-Klodi Qehajaj e Besmire Morina (ballerino di Alglobos) ha elettrizzato l’atmosfera della magnifica serata.

cms_8732/3.jpgPiù tardi, il moderatore ha invitato sul palco la giovane cantante, di soli 19 anni ma molto talentuosa, Flora Gashi, in arte “Sienna”, proveniente dalla Slovenia, che con la sua dolce voce ha impressionato il pubblico. Vale la pena sottolineare che la nuova cantante “Sienna” è stata la sorpresa più piacevole di questa serata culturale a Treviso. Sebbene sia nata e cresciuta in Slovenia, Flora Gashi parla fluentemente l’albanese;

al contempo si ispira a due generi musicali, uno popolare e uno moderno (r&b), rari nel mondo della musica albanese.

La presentazione del più noto cantautore rap Arian Agushi (alias “Gold Ag”) è stata accolta lunghi applausi. Le sue canzoni hanno colpito i cuori degli albanesi. Ogni suo verso e ogni sua parola trasmettono un messaggio d’amore verso la patria, l’unificazione spirituale e fisica degli albanesi nelle terre etniche e nella diaspora.

“Rugova Dance” sotto il sound “Dj-Bd Rap” -Bardhyl Dedja, ha unito i giovani in una danza emotiva comune sul podio della grande sala di “Los Zapata”.

cms_8732/4.jpg

Quest’anno, oltre che il ventesimo anniversario di Jasharaj Epopee a Prekaz, è anche il decimo anniversario della fondazione del gruppo Alglobos: un motivo in più per festeggiare una ricorrenza tanto speciale. A differenza di molte attività commerciali, negli ultimi anni sono diventato un evento comune nella diaspora albanese, “Alglobos” non ha mai puntato al mero beneficio personale. La distribuzione di Burek gratis per tutti i partecipanti all’ora di cena dice molto sulla generosità e sullo spirito umano dell’organizzatore. Questa volta, il gruppo “Alglobos” ha anche testimoniato l’impegno volto ad accostare i valori musicali all’unificazione della gioventù albanese nella Provincia di Treviso e oltre.

Lo scopo di “Alglobos” era quello di unire i due vertici della musica albanese nel territorio di Treviso, per renderli contemporanei al folklore albanese e alla moderna musica rap albanese, rappresentati rispettivamente da famosi rapsodisti della regione di Dukagjini, Agaj-grooms “Zhutat”, e dal più famoso rapper kosovaro Arian Agushi noto come “Gold Ag”.

Tuttavia, per motivi di liberalizzazione dei visti e ghettizzazione intenzionale dei cittadini kosovari, ai cittadini Agaj è stato negato l’accesso a questa ricca attività culturale.

Questa serata è stata celebrata anche da ospiti speciali, provenienti da Ilirska Bistrica (Slovenia) e guidati da Bekim Gashi. Tra gli ospiti italiani, Sebastian Battistin (BL RECORDS), DJane MERCEDES, ARIS EVENT, Liridona Pulka ed Enver Millanaj.

cms_8732/5.jpg

Per concludere, vala pena citare lo straordinario contributo di “DJ BD RAP” -Bardhyl Dedja di Kavaja, che ha brillantemente eseguito tutte le canzoni e le danze. Con rara abilità, ha riempito ogni vuoto durante il programma artistico.

Il 10 marzo 2018, in parallelo con il concerto di “Los Zapata”, a Paese (TV) si è tenuto il piccolo torneo di calcio (14 ° di fila) sotto l’organizzazione di Fadil Bajraktari e Florim Lumi.

Hanno partecipato all’attività 12 squadre di calcio. Il vincitore del torneo è stata l’Iliria e il suo giocatore Fisnik Gashi è stato il migliore in campo, mentre la seconda squadra è stata quella di Drenica. Il miglior portiere è stato Alban Duriqi. Le prime due squadre e i migliori giocatori sono stati premiati con dei trofei dagli organizzatori.

cms_8732/6.jpg“ALGLOBOS” bashkon vlerat muzikore

Organizuar nga Grupi “ALGLOBOS”, në Ristorante “LOS ZAPATA” në Treviso (Itali) u mbajt manifestimi kulturor për nderë të 20 vjetorit të rënjes heroike të familjes Jashari.

Pas intonimit të hymnit kombëtar, moderatori i këtij aktiviteti i përshendeti të gjithë të pranishmit dhe mysafirët e nderit duke i falenderuar për pjesëmarrje në këtë eveniment kulturor.

Në fjalën e rastit moderatori i këtij aktiviteti, publicisti Florim Zeqa, ndër të tjera theksoi; “20 vjet më parë në Prekaz u mbrojt nderi dhe dinjiteti familjarë, u mbrojt pragu i shtëpisë… kërkesë kjo e vazhdueshme e presidentit historik Ibrahim Rugova, e ritheksuar edhe para Tribunalit të Hagës.

Sikurse kaluan 20 vjet nga beteja e lavdishme e familjes Jashari në përballje me forcat policore dhe ushtarake serbe me 5,6 e 7 Mars 1998, ashtu do të kalojnë dekada, shekuj dhe mileniume dhe gjithnjë në kujtesën e shqiptarëve do të jetë e freskët sakrifica sublime, unikate, e paparë dhe e padëgjuar në historinë e njerëzimit…”.

Hapja e programit artistik fillojë me këngëtarin Gjin Shani, për të vazhduar me përformancën e shkëlqyer të Grupit “ALGLOBOS”, të cilët u priten me ovacione të gjata nga adhuruesit e flakt të tyre në sallë. Dueti Bledar Zeqa-Klodi Qehajaj dhe Besmire Morina (vallëtare e ALGLOBOS-it) elektrizuan atmosferën e këtij aktiviteti madhështorë.

Më pas, moderatori në skenë e ftoi këngëtaren e re (19 vjeçare), por shumë të talentuar Flora Gashi-“SIENNA”, e ardhur enkas nga Sllovenia, e cila me zërin e saj të embël la mbresa të pashlyera tek të pranishmit në këtë aktivitet. Vlenë për të theksuar se kengëtarja e re “SIENNA” ishte surpriza më e këndshme e kësaj mbrëmje kulturore në Treviso. Edhe pse e lindur dhe rrritur në Slloveni, Flora Gashi e flet bukur gjuhën shqipe, zotëron për mrekulli dy zhanre të muzikës njëkohësisht; populloren dhe modernen (r&b), raste të rralla këto në botën e muzikës shqiptare.

Si gjithnjë embëlsira mbetët për në fund. Prezantimi i RAP-këngëtarit më të njohur nga trojet etnike Arian Agushi-“GOLD AG” u përcjellë me duartrokitje dhe brohoritje të gjata.

Vargjet e këngëve të “GOLD AG” prekën thellë në shpirtë ndjenjat e shqiptarëve. Secila këngë, secili varg dhe secila fjalë përcjellnin në vete mesazhin e dashurisë ndaj atdheut, unifikimit shpirtërorë dhe fizik të shqiptarëve në trojet etnike dhe Diasporë.

“Vallja e Rugovës” nën tingujt “DJ- BD RAP”-Bardhyl Dedja, bashkoi të rinjët në një vallëzim emocional të përbashkët në podiumin e sallës së madhe të “LOS ZAPATA”.

E veqanta e këtij organizimi është se, përveqse përkon me 20 vjetorin e Epopesë së Jasharajve në Prekaz, konsiston edhe me 10 vjetorin e themelimit të Grupit “ALGLOBOS”.

Për dallim nga aktivitetet e shumta komerciale, të bëra dukuri e zakontë në mërgatën shqiptare këtyre viteve të fundit, “ALGLOBOS” nuk e kishte qëllim përfitimin personal nga ky aktivitet. Ndarja në kohën e darkës e Burekëve gratis për të gjithë pjesmarrësit, flet shumë për bujarinë dhe shpirtin human të organizatorit.

Edhe kësaj radhe, Grupi “ALGLOBOS” dëshmoi përkushtimin për bashkimin e vlerave muzikore dhe unifikimin e rinisë shqiptare në Provincën e Trevizos dhe më gjërë.

Qëllimi “ALGLOBOS”-it ishte bashkimi i dy majave të piramidës së muzikës shqiptare nga trojet etnike në Trevizo, bërjen bashk të bashkëkohores dhe modernës, folklorit burimor shqiptar dhe Rap-muzikës moderne shqiptare, gjegjësisht bërjen bashk të rapsodëve të njohur nga treva e Dukagjinit, vllëzërve Agaj-“ZHUTAT” dhe Rap-këngëtarin më të njohur kosovar Arian Agushi i njohur si “GOLD AG”.

Mirëpo, për shkaqe të mosliberalizimit të vizave dhe getoizimit të qëllimshëm të shtetasve kosovar, vllëzërve Agaj u është pamundësuar ardhja në këtë aktivitet të pasur kulturor.

Këtë mbrëmje e madhështuan edhe musafirët special të ardhur nga Ilirska Bistrica (Slloveni) në krye me veprimtarin Bekim Gashi, mysafirët italian Sebastian Battistin (BL RECORDS), “DJane MERCEDES”, “ARIS EVENT”, veprimtarja Liridona Pulka dhe Enver Millanaj.

Në përmbyllje të këtij shkrimi ia vlenë për të përmendur kontributin e jashtëzakonshëm të “DJ BD RAP”-Bardhyl Dedja nga Kavaja i cili në mënyrë briliante i përcjelli të gjitha këngët dhe vallet. Jo vetëm kaq, me mjeshtri të rrallë plotësoj çdo vakum gjatë programit artistik.

Për mbarëvajtjen e këtij aktiviteti, meritat i takojnë stafit të gjërë të Grupit “ALGLOBOS”; “PIZZERIA ZEUS ISTRANA” me pronarë Fehmi Agushi, komuniteti domenikan, Cesar Andres Gomez Lopez (pronarë i “BARBER SHOP”) dhe pronarët e lokalit “LOS ZAPATA” (Zapata Munoz Yayko Yulissa), Ylber Morina, Besnik Arifaj, Besart Bytyçi, Sinan Berisha (sigurim), Hysni Hoti (mbeshtetje në organizim), Labinot Morina (manaxher i grupit “ALGLOBOS”), fotografi Lorenzo Coassin KANJI MAN PH, Erjonit Tafaj (publicitet), Albion Suka dhe Granit Hyseni manaxher i “GOLD AG”.

Këtë ditë, pra me 10 Mars 2018, paralelisht koncertit në “LOS ZAPATA”, në Paese (TV) u mbajt edhe turniri i futbollit të vogël (i 14-i me radhë) nën organizimin e Fadil Bajraktarit dhe Florim Lumit.

Pjesëmarrëse në këtë aktivitet sportiv kësaj radhe ishin 12 ekipe futbolli. Ekipi fitues i turnirit doli ILIRIA dhe lojtari i saj Fisnik Gashi u shpall lojtari më i mirë, ndërsa vendi i dytë i takoi ekipit Drenica, përderisa portieri i mirë u shpall Alban Duriqi po nga ky ekip. Dy ekipet e para dhe lojtarët më të mirë u shpërblyen me trofe të çmuar nga organizatorët.

Autore:

Data:

21 Marzo 2018