Το σπασμένο όνειρο ανάμεσα στις υποσχέσεις του Τσίπρα και της ελπίδας των μεταναστών

χιλιάδες μετανάστες στην αναμονή της ελληνικής ιθαγένειας

1469259324Il_sogno_infranto_tra_promesse_e_speranze_Tsipriane.jpg

Το Ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών δηλώνει ένα νομοσχέδιο για τη χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά των μεταναστών στη χώρα αυτή. Το σχέδιο νόμου προβλέπει τις προϋποθέσεις για την ελληνική ιθαγένεια στα παιδιά των μεταναστων: Τα δικαιολογητικά που θα πρεπει να καταθέσουν είναι τα εξής:Εγγραφή στην πρώτη τάξη,τακτική παρακολούθηση του σχολείου,νόμιμη διαμονή ενός τουλάχιστον γονέα στην Ελλάδα,πέντε έτη πριν από τη γέννηση του παιδιού.

Έτσι, τα παιδιά των μεταναστών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα κατά το πρώτο, δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο ετος οι γονείς θα έπρεπε να είχαν μόνιμα χαρτια 5 χρόνια πριν γεννηθεί το παιδί τους, θα είναι σε θέση να λάβουν υπηκοότητα μόνο μετά από τους γονείς συμπληρωνοντας 10 χρόνια νόμιμης διαμονής. Στην Ελληνική ιθαγένεια μπορούν να επωφεληθούν τα παιδιά των μεταναστών κ να έχουν μια σχετικά μακρά άδεια παραμονής, ή επ ’αόριστον. Το σχέδιο νόμου για τα παιδιά των μεταναστών θα μπορούσε να λύσει ένα πρόβλημα που συζητήθηκε στην Ελληνική χώρα.Θα καθορίζει τις διατάξεις για τους μετανάστες δεύτερης γενιάς που έχουν δίπλωμα ή πτυχίο ενός από τα ελληνικά κρατικά πανεπιστήμια με τη διεξαγωγή ελληνικής εκπαίδευσης εννέα ετών.

cms_4271/foto_2.jpg

Ωστόσο, αυτος ο νόμος εξακολουθεί να μην λύνει τα προβλήματα των μεταναστών για το γεγονός ότι αν διαβάσετε προσεκτικά το σχέδιο, υπαρχει ένα σκοτεινό κομματι το οποίο δεν μπορεί να εκπληρώσει τα κριτήρια για παιδιά που έχουν γεννηθεί πριν από το 2004, για τον μοναδικό λόγο ότι η νομιμοποίηση των μεταναστών άρχισε τον Ιανουάριο 1998 και σύμφωνα με το σχέδιο ένα παιδί που γεννήθηκε το 2000, οι γονείς του θα πρεπει να είχαν νόμιμα καρτια από το 1995.. Πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα λόγω το τι στην ελλαδα οι άδειες παραμονής για τους αλλοδαπούς ξεκίνησαν το 1998 .. Οπότε έχουμε για αλλη μια φορά μια μπλόφα της ελληνικής πολιτικής για τη μετανάστευση.

cms_4271/bandiera_Italiana_-_Copia.jpgIl sogno infranto tra promesse e speranze Tsipriane

Migliaia di immigrati in attesa di regolarizzazione

Il Ministero degli Interni Greco, sta discutendo un progetto di legge riguarda la naziaonalita greca ai bambini degli immigrati nel paese elenico. Il progetto prevede come regole principali: la registrazione nella scuola elementare, la frequentazione regolare della scuola, la permanenza regolare di almeno uno dei genitori in Grecia per almeno cinque anni prima della nascita del bambino. Invece i bambini degli immigrati che sono nati in Grecia fino a quattro anni precedenti della permanenza regolare dei loro genitori potranno avere la cittadinanza solamente dopo 10 anni di permanenza regolare in suolo greco dei loro genitori.

In esso si prevedono anche disposizioni per gli immigrati di seconda generazione che possiedono un diploma delle scuole secondarie oppure un diploma di una universita statale greca, avendo compiuto anche gli studi secondari.Anastasia (Tasia) Christodoulopoulou Vice Ministro Siryza

Questa legge però non risolverebbe a fondo i problemi degli immigrati per il fatto che i bambini nati prima del 2004 non adempiono i criteri neccessari per avere diritto alla cittadinanza. Questo perchè in Grecia la regolarizzazione dgli immigrati è cominciato solo nel 1998 cosicchè un bambino nato nel ‘2000 da genitori che dovrebbero avere un permesso già nel 1995 non potrebbero approfittare da questo progetto di legge. Ecco perciò un’altro bluff della propaganda politica greca sull’immigrazione.

Eglentina Cela

Tags:

Lascia un commento<<Pagina Precedente | Stampa | Torna Su


Meteo


News by ADNkronos


Politica by ADNkronos


Salute by ADNkronos


App