La comunità albanese a Londra festeggia il suo primo Albanian Folk Festival

(Con traduzione in lingua albanese)

La_comunità_albanese_a_Londra_festeggia_il_suo_primo_Albanian_Folk_Festival.jpg

Con l’occasione del mese in cui si festeggia il giorno dell’indipendenza dell’Albania, la comunità albanese a Londra si è riunita per festeggiare secondo la più antica tradizione del paese delle aquile, ovvero con un susseguirsi di balli, canti e balade. E’ stato possibile dunque osservare le bellezze multicolori dei costumi tradizionali popolari albanesi, categorizzabili in 154 tipologie, ognuna tipica di una determinata zona del paese, da Nord a Sud.

cms_14856/2.jpgL’organizzatrice di questo evento, Juliana Shalla, ha intrapreso questa iniziativa per la prima volta a Londra per mostrare i valori e le tradizioni, la bellezza e la variegata cultura dell’Albania. Con l’appoggio del comune di Walthamstow, un’area conosciuta per la presenza degli albanesi, il sindaco Cllr Christopher Robbins ha ringraziato per la possibilità di questa collaborazione con alti valori culturali e ha salutato la comunità albanese definendola come una delle comunità più lavoratrici e più integrate nel territorio: “So che non è affatto facile andare via dal proprio paese di origine, e noi cerchiamo di alleggerire il più possibile questa lontananza, impegnandoci a far crescere i vostri figli in un posto sicuro ed a collaborare l’uno con l’altro per conoscerci al meglio e rompere le barriere dei pregiudizi”.

L’Ambasciatore dell’Albania a Londra, Sig. Qiro Qirjako, dopo aver salutato i presenti ha descritto la variegata bellezza della musica, dei balli e dei costumi popolari albanesi come un valore nazionale insostituibile: “L’Albania è un piccolo paese nei Balcani che confina con i suoi stessi territori e contiene una cultura millenaria che è patrimonio dell’Europa. Ringrazio il Regno Unito, che aiuta ogni comunità a sviluppare e preservare la sua lingua e la sua cultura”.

L’attivista per i diritti umani Nertila Haxhiu, con la sua magnifica interpretazione con i versi di Gjergj Fishta, ha dichiarato che solo una sinergia tra cultura, amore per la pratica e politiche di collaborazione per la promozione delle tradizioni non solo della propria, ma anche delle altre comunità, può condurre al successo.

Il Responsabile del Forum delle Associazioni Culturali Albanesi a Londra, conosciuto attivista Talat Pllana, ha messo in evidenza il fatto che l’onore degli Albanesi nei secoli è stata sempre costituito dalla loro lingua e dalla loro bandiera, in ricordo degli eroi che hanno dato la loro vita per difenderle.

Svoltosi all’Arts Council and William Morris Big Local, l’evento ha visto la partecipazione di gruppi di ballo e noti cantanti albanesi come Sofia Kola, Gëzim Kaso, Elton Qerraj, Debora Dollapi, Nertila Haxhiu, Marjus Shushari, Ylfet Tafaj, grupi Albanian Folk, Faik Konica, Nënë Tereza, Kosova dancing group e l’attore Sokol Çahani, con la magnifica interpretazione della poesia “La Bandiera”. Sam Jones, il produttore artistico dell’evento, si è detto felicissimo per l’iniziativa e per la varietà di balli e musiche albanesi presentata, ringraziando tutti i presenti in Albanese: Faleminderit!

cms_14856/3.jpgKomuniteti shqiptar ne Londer Feston per here te pare Albanian Folk Festival

Me rastin e muajit te festës së pavarësisë së Shqipërisë, komunitetit shqiptar në Londër është mbledhur të festojë sipas traditës më të vjetër të vëndit të shqiponjave, me valle, canti dhe Balada nën bukuritë shumëngjyrëshe të kostumeve tipike tradicionale, popullore shqiptare që arrijnë në më shumë se 154 lloje nga Veriu deri në Jug. Organizatorja e këtij eventi Juliana Shalla merr këtë iniciativë për herë të parë në Londër për të treguar vlerat dhe traditat, bukuritë dhe shumëllojshmirëne e kulturës shqiptare. Me mbështetjen e komunës se Walthamstow, zonë që njihet për prezencën e madhe të komunitetit shqiptar, Kryetari i Bashkisë Cllr Christopher Robbins falënderon përzemërsisht për mundësinë e një bashkëpunimi të tillë me vlera të larta kulturore dhe përshëndet komunitetin shqiptar si një nga komunitetet më punëtore e më së miri të integruara në vend : “E di që s’është e lehtë të largohesh nga vëndlindja por Impenjimi ynë social është ai që të mirëpresim këdo që ka nevojë për ne, ti ndihmojmë të rrisin fëmijët në një vënd të sigurtë dhe të bashkëpunojmë për të njohur më së miri njëri-tjetrin sepse vetëm kështu mund te thyejmë barrierat e keqkuptimeve e etiketimeve të kota”. I ftuar Ambasadori i Shqipërisë në Londër Z. Qiro Qirjaku përgëzon për iniciativën dhe për shkruan larminë dhe bukurinë e muzikës, Valleve dhe kostumeve popullore shqiptare si nje vlerë e pazëvendësueshme kombëtare. “Shqipëria është një vënd i vogël në Ballkan qe kufizohet nga vënde shqipëtare dhe mbart një kulturë milenare që është vlerë e madhe europiane. Falënderoj Anglinë si një vënd i cili ndihmon çdo komunitet dhe minoritet që të zhvillojë dhe të prezervojë gjuhën dhe kulturën e vet”. Veprimtare e te drejtave te njeriut Nertila Haxhiu perveç interpretimit madhështor nën vargjet e At Gjergj Fishtës tha se kur kur kultura me atdhetarizmin dhe politikat bashkepunuese bëhen bashkë në promovimin e traditave tona jo vetëm mes nesh por edhe ndër të tjerë komunitete arrihet suksese. I ftuar në takim kryetari i Forumit të shoqatave kulturore shqipëtare në Londër dhe veprimtari I njohur Talat Pllana tha se nderi i shqiptarëve ndër shekuj Ka qenë gjuha dhe flamuri të cilët i bëjnë nder heronjve të kombit që kanë dhënë jetën per to. E mbështetur në Arts Council and William Morris Big Local u mirëpritën grupe të ndryshme popullore dhe këngëtare te njohur te muzikës Shqiptare si Sofia Kola, Gëzim Kaso, Elton Qerraj, Debora Dollapi, Nertila Haxhiu, Marjus Shushari, Ylfet Tafaj, grupi Albanian Folk, Faik Konica , Nënë Tereza, Kosova dancing group si dhe aktori Sokol Çahani me nje interpretim dinjitoz te vjershës “Flamuri”. Sam Jones , producenti artistik i eventit u shpreh i lumtur per këtë aktivitet dhe se larmia muzikore dhe Valleve me veshjet e tyre tradicionale të bëjnë akoma me shumë kurioz për ta njohur dhe vlerësuar e promovuar kulturën popullore shqiptare, duke falënderuar të gjithë të pranishmit në shqip: Faleminderit!

Marsela Koci

Tags:

Lascia un commento<<Pagina Precedente | Stampa | Torna Su


Meteo


News by ADNkronos


Politica by ADNkronos


Salute by ADNkronos


App