Traduci

Droga, arresti e contraddizioni

L’Albania ha una lunga storia di arresti, tra piccoli spacciatori e trasportatori di droga, ma ora è tempo di arrestare i ‘pesci grossi’. Uno di questi è Arber Çekaj, proprietario dell’azienda ‘Arbri Garden’”. Così si è espresso in una conferenza stampa l’Ambasciatore Americano a Tirana, Donald Lu, uno dei più grandi sostenitori della riforma della giustizia che l’Albania sta intraprendendo come principale condizione sulla strada dell’adesione all’Unione Europea.

cms_8689/2.jpg

Arber Cekaj è il proprietario del camion con 613 kg di cocaina sequestrato lo scorso 28 febbraio nel porto di Durazzo. E’ arrivata in Albania, con un camion che trasportava banane dalla Colombia, la maggiore quantità di stupefacenti mai vista in tutta la storia del Paese.

L’Ambasciatore americano a Tirana, Donald Lu, si è complimentato con i procuratori anticrimine e ha richiamato tutte le forze internazionali a riportare in Albania il proprietario del camion, le cui tracce si sono perse due giorni prima dell’arrivo del veicolo.

Mentre il governo Rama elogia le forze armate per questo successo, l’opposizione insinua che i veri proprietari della droga si trovino al governo, sostenendo che non sarebbe mai potuta entrare una quantità così grande di cocaina senza la collaborazione dei vertici dello Stato.

cms_8689/3.jpg

Di certo non è la prima volta che in Albania si parla di grossi quantitativi di droga: fin dall’epoca del governo Berisha, negli anni ’90, il Paese delle aquile combatte contro questo fenomeno. A quei tempi risale la nascita del Lazarat – che oggi ha ormai colonizzato tutta l’Albania -, dove si coltivava la marijuana e un paese intero viveva dei proventi di quella industria.

Non si sa chi, tra la destra e la sinistra, abbia maggiori responsabilità in questa storia. Quel che è certo, è che entrambe restano appese nella guerra al traffico della droga, che ancora fa parlare i media internazionali.

cms_8689/4.jpg

I cittadini albanesi, meno di 3 milioni, ancora oggi vivono in condizioni di difficoltà e, talvolta, di diseguaglianza, rasentando quanto comunemente si associa al Terzo Mondo. Tante famiglie sono dipendenti dalle rimesse degli emigrati, con paghe irrisorie e ridicole da parte delle fabbriche tessili delle aziende presenti in Albania (perlopiù italiane). Qui, i diritti degli operai – o meglio, delle operaie – vengono calpestati nella totale assenza di sigle sindacali. La sorte di quelle operaie non è mai stata una preoccupazione per nessun governo: tutti hanno sempre strumentalizzato la questione, facendo passare qualsiasi sussidio per magnanima “beneficenza”.

L’insoddisfazione è altissima anche tra i più giovani, che vogliono solo lasciare al più presto l’Albania. Il Paese sembra dunque essere destinato a restare nelle mani degli stranieri che lo visiteranno. Le “fazone” (fabbriche) resteranno vittime del loro stesso sistema, avranno presto bisogno di cure ma non troveranno alcun “medico” disposto a farlo.

Una generazione intera necessita di sostegno da parte del governo. Se lo Stato non comprende quanto sia importante supportare i pochi giovani e donne rimasti, senza nessun interesse né colore politico, sarà destinato a restare solo, senza neanche un popolo da governare.

cms_8689/5.jpgDrog, arrestime dhe mosmarrëveshje

Shqipëria në bivio mes ndërhyrjeve të ndërkombëtarëve dhe politikës së brendshme

“Shqipëria ka një histori të gjatë arrestimesh me ngjala të vogla, tani është koha të arrestojmë “Peshqit e Mëdhenj” dhe Arber Çekaj, pronari i firmës “Arbri Garden” është një peshk i madh”. Këto fjalët e Donald Lu, Ambasadori Amerikan në Tiranë, një nga mbështetësit më të mëdhenj të Reformës së drejtësisë në Shqipëri, që vëndi ballkanik po ndërrmer si hapin kryesor për të hyrë në BE. Arbër Çekaj është pronari i kamionit të kapur në portin e Durrësit më dt. 28 shkurtin e kaluar ku u gjendën, mes bananeve të importuara nga Kolumbia , 613 kg Kokain, d’Asia më e madhe e drogës e kapur deri tani në Shqipëri.

Ambasadori amerikan komplimentohet me punën e prokurorëve të krimit dhe u bën thirrje forcave ndërkombëtare ta sjellin Arbër Çekaj në Shqipëri, i cili i humbi gjurmët dy ditë para se të arrinte kamioni.

Ndërsa Qeveria Rama falënderon forcat e armatosura për këtë sukses opposta akuzon qeverinë pasi sipas saj s’do të mund të arrinte të hunter asnjëherë në Shqipëri një sasi al e madhe droge.

Nuk është hera e parë që në Shqipëri të filtet për sasi kaq të mëdhaja droge sepse prej vitesh në vëndin e shqiponjave luftohet me këtë fenomen duke follia nga vitet ‘90 nën qeverinë Berisha, me të famshin Lazarat, ku kultivohej mariuana dhe një fshat I gjithë mbahej me këtë industri të vërtetë, deri në ditët e sotme ku Lazarati u spostua në të gjithë Shqipërinë, nga jugu në veri.

Nuk i dihet pra se cila qeveri, e djathtë apo e majtë, paska më shumë faje, fakti qëndron se të dyja qeveritë janë gjithmonë në luftë kundër drogës dhe në të dyja rastet Shqipëria në mediat ndërkombëtare mbush titujt me Mariuana.

Fakti qëndron se edhe pse në Shqipëri , një vënd me më pak se 3 milion popullsi, mes të djathtës e të majtës nuk arrihet kurrë të ndalohet fenomeni i drogës, sepse shqiptarët vazhdojnë të jetojnë në kushte te pabarabarta dhe të vështira, pothuajse në kushte ekstreme për shumë familie si në botën e tretë, të varur akoma nga të ardhurat e emigrantëve dhe me paga qesharake nëpër Fazonet e firmave të huaja (për më shumë italiane) që gjenden në Shqipëri, ku të drejtat e punëtorëve, të punëtorëve më mirë të themi se shumica janë gra, shtypen nga mos ekzistenca e asnjë lloji sindakatësh që mund të jetë prezente në Shqipëri.

Ku fati i atyre grave punëtore nuk ka qenë asnjëherë shqetësimi i asnjë qeverie që këtu ka kaluar nën emrin e “bamirësisë” – Mos u wan se po të jap punë-.

Shqipëria me një pakënaqësi të lartë mes të rinjsh që duan vetëm të emigrojnë e të l’argohen sa më shpejt nga ky vënd, që shpejt do jua lëj vëndin, vetëm të huajve që do ta vizitojnë dhe do të krijojë ato viktimat e Fazoneve që do të kenë nevojë të kurohen e asnjë mjek s’do mundin ta gjejnë më.

Një gjeneratë e gjithë që ka nevojë për mbështetje nga ana e shtetit që nuk kupton se këta pak të rinj dhe gra që kanë mbetur këtyre duhet ti mbështesin pa asnjë lloj interesi partie, shpejt do të mbetet vetëm e nuk do të këtë më dhe se kë do të qeverisë.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fn4vmvA4Qv84&h=ATN9LUguxbjOPvEbn934q2_Sssiel8rT6mBbwyXNEjU4pIX9IB3aeq5Lfq-pFT2WavQRuniK1V51_wGppNM-9YLYOmOBgO706BKWrfuQZwsEeockVJsu

Autore:

Data:

15 Marzo 2018