Traduci

“Il Riconoscimento postumo”, in memoria del defunto presidente Rugova

E’ stato lanciato in questi giorni il libro di pubblicistica intitolato “NJOHJA E VONUAR”, dell’autore Florim Zeqa, analista politico e pubblicista. L’opera è una sintesi di articoli, commenti e analisi politiche pubblicate sul quotidiano d’informazione kosovaro Bota Sot nel periodo che va dal 24 luglio 2010 al 31dicembre 2013. Il volume, curato nei minimi dettagli, è composto da 435 pagine e illustrato con foto.

cms_7724/2.jpgIl titolo “NJOHJA E VONUAR”, tradotto in italiano “Il Riconoscimento postumo”, si rifà a un articolo presente all’interno del libro. L’opera parla del riconoscimento e dell’accettazione della figura del defunto presidente Rugova da parte degli ex combattenti dell’Uck.

All’interno si possono trovare articoli inediti che, nonostante la distanza temporale, sono ancora rappresentativi della realtà di oggi e come tali rimarranno testimonianza di un’epoca passata.

Florim Zeqa ha cominciato il suo percorso nella carta stampata, in ambito pubblicistico, nella prima metà del 2010. Conta finora più di 600 articoli e circa 500 commenti di analisi politiche, pubblicati nei vari quotidiani albanesi in Kosovo e Albania. Zeqa ha inoltre collaborato con vari blog e portali d’informazione online.

Non mancano le pubblicazioni sui quotidiani italiani, dove si registrano circa 30 suoi articoli e interviste. Fa parte della redazione del nostro quotidiano, International Web Post, tradotto in quasi tutte le lingue del mondo.

cms_7724/3.jpgKëto ditë ka dal në dritë libri më i ri i publicistikës me titull “NJOHJA E VONUAR” të autorit Florim Zeqa, analist politik dhe publicist. Libri është përmbledhje e shkrimeve autoriale, komenteve dhe analizave politike të botuara në të përditshmen “BOTA SOT”, nga periudha kohore 24.07.2010 deri me 31.12.2013.

Libri është i një cilësie të lartë, me lidhje të fortë, me 435 faqe dhe i ilustruar me fotografi.

Titulli i librit publicistik “NJOHJA E VONUAR” e autorit Florim Zeqa derivon nga shkrimi në brendi të librit; Njohja e vonuar e presidentit Rugova nga “çlirimtarët”.

Jo vetëm kaq, në libër mund të gjeni shkrime të rralla, të cilat përkundër distancës kohore përkojnë akoma me realitetin e ditëve të sotme dhe do të shërbejnë si dëshmi e një kohe nëpër të cilën kemi kaluar.

Florim Zeqa me shkrime gazetareske dhe publicistikë ka filluar në gjysmën e parë të vitit 2010. Deri më tani i ka mbi 600 shkrime autoriale dhe rreth 500 prononcime për aktualitetin politik të botuara në gazetat shqiptare dhe portale gjithandej trojeve etnike.

Poashtu nuk i mungojnë as shkrimet në gazetat italiane, ku deri më tani i ka të botuara rreth 30 shkrime dhe intervista. Njiherit është pjesë e stafit redaktorial në gazetën “INERNATIONAL POST”, e përkthyer në pothuajse të gjitha gjuhët e botës.

Autore:

Data:

15 Novembre 2017