Traduci

LA REPUBBLICA DEI COMANDANTI RICEVE DURI COLPI DALL’UNIONE EUROPEA

Questa volta, la relazione della Commissione europea ha criticato duramente l’applicazione della legge in Kosovo, sottolineando osservazioni serie al sistema giudiziario ed evidenziando il forte impatto politico sulla giustizia, la mancanza di enfasi sulla lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, come condizione fondamentale per soddisfare i criteri di liberalizzazione e libera circolazione dei cittadini del Kosovo verso i paesi dell’UE.

Accuse inadeguate e professionalmente instabili da parte della Procura speciale, così come la corruzione di pubblici ministeri e giudici da parte degli imputati attraverso “prestatori” che pagano somme di denaro per ammorbidire e indebolire pene di crimini pesanti facendo sì che ci siano “mancanza di fatti” per far cadere facilmente le accuse. Corti, quindi, corrotte e ricattate simultaneamente.

Finché ricopriranno il ruolo di dirigenti del sistema giudiziario procuratori e giudici corrotti che si fanno comprare come “uova nel mercato” dalla mafia criminale e dal “sotterraneo” politico, il Kosovo, fatta eccezione per la legge e l’ordine, continuerà ad avere un sistema fatiscente e decaduto di giustizia e, peggio ancora, l’agonia dei cittadini in attesa della liberalizzazione dei visti continuerà a illuderli come ha fatto fino ad ora. Questo è stato chiarito nell’ultima relazione della Commissione europea.

cms_9050/2.jpgInfine, senza l’emergere di veri pubblici ministeri, investigatori e giudici con etica e integrità professionale che non vendono o addirittura manipolano la giustizia e non vengono infastiditi da pressioni politiche, che non sono dirette e influenzate dal ricatto degli oligarchi mafiosi incriminati, il Kosovo rimarrà ai margini dell’agenda dell’UE per la libera circolazione e alla sua adesione.

Finché la liberalizzazione dei visti non avverrà, le classi dirigenti continueranno ad ingannare i cittadini con promesse vuote, come negli ultimi 10 anni. Al contrario, i cittadini kosovari dovrebbero essere consapevoli che il mondo non ruota intorno al Kosovo, ma sono loro stessi a ruotare ovunque nei paesi dell’UE in cerca di una vita migliore, a causa di questa irresponsabile classe politica che ha reso le loro vite infernali nel proprio Paese.

Per questo i cittadini kosovari, più che la liberalizzazione, devono amare di più il loro Paese, la decisione di unirsi e rifletterci insieme porterebbe più sviluppo economico e benessere cittadino.

Solo lo sviluppo economico del Paese darebbe significato e valore alla liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari. Al contrario, la liberalizzazione dei visti, con questa miserabile situazione economica, potrebbe comportare lo svuotamento del Kosovo dai suoi cittadini, progetto di secolari nemici.

La più rapida approvazione della Riforma della Giustizia e l’allontanamento dei dirigenti che pensano solo ai loro interessi politici accrescerebbe l’amore dei cittadini per il loro Paese e le speranze dei migranti di ritornare a casa. Quindi, uniamo le menti e i cuori della nostra amata patria, il Kosovo.

cms_9050/3.jpgRepublika e komandantëve merr goditje nga BE-ja

Edhe kësaj radhe raporti Komisionit Evropian hodhi kritika të ashpra në adresë të zbatimit të ligjit, duke dhënë vërejtje serioze në drejtim të sistemit të drejtësisë, evidentoi ndikimet e fuqishme të politikës në drejtësi, mungesën e theksuar në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, si kusht baz në plotësimin e kritereve për liberalizim dhe levizjen e lirë të qytetarëve kosovarë drejt vendeve të BE-së.

Aktakuzat e dobëta dhe profesionalisht te paqëndrueshme nga Prokuroria Speciale në njërën anë, si dhe blerja e prokurorëve dhe gjyqtarëve nga të akuzuarit përmes “sekserëve” që paguajnë para të majme që aktakuzat të zbuten dhe të dobësohen në “mungesë të fakteve” për tu rrezuar lehtësisht më pas nga gjykatatat e korruptura dhe shantazhuara njëkohësisht.

Përderisa në krye të sistemit të drejtësisë të kemi prokurorë dhe gjykatës që blihen me para sikurse “vezët në treg” nga mafia kriminale dhe nëntoka politike, Kosova përveçse do të vuaj për rend dhe ligj, do të vazhdoj të ketë sistem të stërkequr dhe të kalbur të drejtësisë. E për më keq se kaq, do të vazhdoj agonia e pritjes së qytetarëve për liberalizim të vizave. Këtë e bëri të qartë edhe raporti i fundit i Komisionit Evropian.

Përfundimisht, pa ardhjen në shprehje të prokurorëve, hetuesve dhe gjyqtarëve të mirëfilltë, me etikë e integritet profesionalë të cilët nuk e shesin dhe as trafikojnë drejtësinë dhe që nuk lakohen nga presionet e politikës, që nuk drejtohen e ndikohen nga shantazhi i mafio-oligarkëve të inkriminuar, Kosova do të mbetët në margjinat e agjendave të BE-së për liberalizim dhe anëtarësim në këtë organizatë.

Për aq kohë sa nuk do të ndodhë liberalizimi i vizave, politikanët do të vazhdojnë të mashtrojnë qytetarët me premtime boshe ashtu siq i mashtruan këtyre 10 vjetëve të kaluara. Më në fund, duhet të ndërgjegjësohen edhe qytetarët e vendit, se bota nuk sillet rreth Kosovës, por që janë qytetarët e këtij vendi që po sillen gjithandej vendeve të BE-së në kërkim të një jete më të mirë shkaku i kësaj klase të papërgjegjshme politike e cila ua ka bërë jetën ferr në vendin e tyre.

Andaj, qytetarët e vendit, më shumë se liberalizimin e vizave duhet ta duan vendin e tyre, dhe nese do te bashkoheshin e te zgjidhnin me mire kjo do të sjellte zhvillim ekonomik dhe mirëqenje qytetare, me shume se sa liberizimi i vizave.

Vetëm zhvillimi ekonomik i vendit do t’i jepte kuptim dhe vlerë liberalizimit të vizave për shtetasit kosovarë. Në të kundërtën, liberalizimi i vizave me këtë gjendje të mjerueshme ekonomike mund të rezultoj me zbrazjen e Kosovës nga qytetarët e saj-projekt ky i armiqve shekullorë.

Reforma sa me e shpejte ne drejte si dhe largimi nga skena politike e atyre qe mendojne vetem per interesa vetjake e rritë dashurinë e qytetarëve për vendin e tyre, shton shpresat e mërgimtarëve për kthim të shpejtë në vendlindje. Andaj t’i bashkojmë mendjet e zemrat për atdheun tonë të dashur-Kosovën.

Autore:

Data:

26 Aprile 2018