Traduci

Nje Fryme e re politike nga Diaspora Shqiptare

Shqiptaret e diaspores kane ditur gjithmone ti ruajne gjuhen, kulturen dhe traditat e tokes se tyre. Jo vetem emigrantet e viteve ’90 e ketej por edhe ata qe shume qindra vite me pare emigruan jashte vendit duke lene nje shenje te vecant ne vendet ku jetojne te njohur si shqiptaret e Italis, Greqis apo Amerikes. Kane ditur gjithmone te organizohen ne grupe dhe organizata te ndryshme nepermjet aktiviteteve kulturore, shoqatave dhe organizatave qe krijojne me deshiren qe te degjohen e te perfaqesojne ate Shqiperine e tyre qe mbajne ne zemer shpesh te idealizuar dhe te paprekshme ne kujtimet e tyre me te bukura.

Sonte deshiroj te prezantoj nje person, nje intelektual qe don tendryshoje jo vetem jashte cka perfaqeson atje ne New York ku jeton, por mbi te gjitha brenda sepse eshte koha te ndryshojme eshte koha te

kthehemi e te themi cka shohim nga jashte dhe qe shum shpesh kush eshte brenda nuk ka sy per te pare dhe nuk ka ate kujdesin e nevojshem apo thjesht s’do te shohi e te pranoje.

Flas per nje njeri qe sa here qe kthehem ne Shqiperi kerkoj ne cdo kanal televiziv per te degjuar nese esht i ftuar ne ndonje emision sepse fjalet e tij takojne koshiencen e shume emigranteve si une qe nuk durojne me te perfaqesohen nga qeveritare qe ndryshojne vetem ne teori por ne praktike u len hapesire vetem njerezve qe sbejne gje tjetervecse kalojne pushtetin mes tyre duke u pasuruar e duke kontrolluar pasurine natyrore dhe strategjike te Shqiperise.

cms_4335/foto_1.jpg

Keshtu Profesor Shenasi Rama flet per nje kupole te krijuar ne vitet ’90 mbas renies se regjimit komunist ne Shqiperi, e quan “Paria e Tiranes” nje grup personash nga dy deri ne pese mije vete te cilet kane ndertuar nje sistem te korruptuar ne Shqiperi.

Persona qe kishin njohurite e duhura si te ndertonin nje shoqeri moderne dhe ne vend tesaj ben gjithcka keq. Nje rol shum negativ e kane luajtur dhe nje pjes e intellektualeve dhe mediave te vendit qe u bene bashkefajtore te ketij krimi kunder popullit shqiptar.

cms_4335/foto_2.jpg

Keshtu e shpjegon Profesori, nje nga studentet e levizjes se vitit ’90, i ftuar ne Ora News bashke me dy intelektualet e tjere Grid Rrjoi e Valbona Karanxha per te prezantuar librin e tyre te ri “Paria e rrethit te Ferrit” ku pershkruhet pushteti i Parise qe sipas tre intelektualeve eshte klasa politike qe sundon vendin ne menyre te padrejte dhe kriminale, duke kontrolluar te gjitha burimet ekonomike te vendit per interesat e tyre vetjake.

Sistemi oligarkik, kleoptokratik dhe i korruptuar, thote Grid Rrjoi, bazohet ne mentalitetin dhe strukturat kriminale.

cms_4335/foto_3.jpg

Në vitin 1991 kishte 2 rrugë për të ndjekur. Njëra ishte ajo e parisë së Tiranës, për të marrë një model që nuk ezkiston kurrkund në botë, një kapitalizëm të tipit Engelsian që shkatërroi çdo gjë që gjeti për të ndërtuar një botë në të cilën kishte vetëm dy palë. Nga njëra anë paria, në tjetrën shqiptarët të cilët do t’i shërbenin kësaj parie.

SI e kanë bërë? E kanë bërë me kapjen dhe devijimin e strukturave mëelementare demokratike të cilat janë zgjedhjet. Zgjedhjet e vetme demokratike në kontekstin e tranzicionin, kanë qenë 2. E para që bënë studentët e lëvizjes studentore shqiptare dhe e dyta në vitin 1992.

Pas këtyre, të gjitha zgjedhjet e tjera kanë qenë problematike, ose më të mira ose më të këqija se të mëparshmet që është një formulim që nuk thotë asgjë.

E treta është devijimi i një sistemi shoqëror normal.

Pra në vend që të krijohej një sistem shoqëror i bazuar në komunitet solid siç e kanë vende të tjera të zhvilluara, i cili është kombi, shteti shqiptar u bë një instrument në duart e disave dhe si i tillë, detyrimisht, dobësohet, bëhet një instrument të cilin populli nuk e pranon dhe bëhet një instrument që nuk i shërben askujt tjetër përveçse parise.

Ne jemi ketu per te ndergjegjesuar popullin dhe kush do te bashkohet me idete tona do te formojme sebashku nje levizje me fryme te re politike per te ndryshuar nje here e mire shoqerine tone qe nuk meriton te jete skllave e disa pak personave qe i mban ne dore, perfundon Shenasi Rama

cms_4335/italfahne.jpgUn Nuovo Respiro Politico dalla Diaspora Albanese
Shenasi Rama: “É ora di cambiare le sorti del nostro paese”

Gli albanesi della diaspora hanno sempre saputo mantenere intate la lingua, la cultura e le tradizioni della loro terra. Non solo gli immigrati degli anni ’90 in poi ma anche chi di loro, molti tanti anni prima ha emigrato fuori dal paese lasciando sempre un segno indistinguibile nei paesi di emigrazione dove vivono, indicati sempre come “gli albanesi” d’Italia, della Grecia, dell’America. Hanno sempre saputo organizzarsi in vari gruppi di riconoscimento attraverso le loro attività culturali, le associazioni e le organizzazioni che creano con la voglia di farsi sentire e rappresentare quella loro Albania che tengono nel cuore spesso idialica e intata nei loro ricordi più belli.
Oggi vorrei scrivere qualcosa su una persona , un’intelletuale che vuole cambiare non solo fuori ciò che rappresenta ma anche dentro di essa perché é tempo di cambiare é tempo di tornare e dire ciò che da fuori si vede e che spesso chi é dentro non ha occhi per vedere e non ha quella attenzione neccessaria o semplicemente non vuole vedere o accettare. Parlerò di una persona che ogni volta che torno in Albania cerco in ogni canale tv di sentire se magari é stato invitato a parlare perché le sue parole incontrano la coscienza di quei tanti immigrati giovani e vecchi come me, che non sopportano più di essere rappresentati da governi che cambiano solo in teoria ma in pratica lasciano spazio solo a persone che non fanno altro che passare il potere tra loro arrichendossi e controllando le ricchezze naturali e principali del nostro paese.
Cosi il Professor Shenasi Rama parla di una cupola creata sin negli anni ’90 dopo la caduta del regime comunista in Albania, lo chiama “Paria- l’Elite di Tirana” un gruppo di persone tra i due ai cinque milla che hanno costruito un sistema corroto in Albania. Persone che avevano le giuste conoscenze di come costruire una società moderna e al posto di attuare queste conoscenze hanno fatto tutto male. Un ruolo non positivo lo ha giocato anche una parte di intelletualli e i media che sono diventati complici di questo crimine contro il popolo albanese. Cosi spiega il Professore uno degli studenti del movimento studentesco degli anni ’90 a Ora News, invitato insieme a due altri intelletuali Valbona Karanxha e Grid Rroji per presentare il loro libro “Paria e rrethit te Ferrit- l’Elite del cerchio dell’Inferno” dove si descrive il potere di questa Elite che secondo i tre intelletuali é la classe politica che regna il paese in modo ingiusto e criminale controllando tutte le principali risorse economiche del paese.
Il sistema oligarchico, Cleoptocratico e corroto dice Grid Rrjoi si basa in mentalità e strutture criminali. Nel 1991 c’erano solo due strade da seguire; una quella della Elite di Tirana per intraprendere un modello che non esiste da nessuna parte del mondo capitalismo di tipo Enghelsiano che distrugge tutto ciò che trova, e lo ha fatto, per costruire un mondo nella quale c’erano solo due gruppi: l’Elite stessa e il popolo albanese dall’altra parte che doveva servire a questa elite. Lo hanno fatto con la rippresa e la deviazione delle strutture più elementari della democrazia, le elezioni. Le uniche elezioni democratiche sono stati quelle del movimento studentesco del 1992 e poi tutto é stato una continua manipolazione e deviazione passato mano per mano tra la stessa elite fino ad’arrivare a creare quel controllo massimo delle risorse economicheattraverso una oligarchia strutturata che protegge gli interessi di questa classe, invece di creare un sistema civile basato in una comunità solida che é la Nazione come in tutti gli altri paesi del mondo.

Noi siamo qui per muovere la coscienza delle persone e chi vorra aggregarsi a noi formeremo insieme un nuovo movimento di nuovo respiro politico per cambiare una bolta per tutto questa nostra societa che non merita di iere da schiava di poche persone che li tiene in mano, conclude Shenasi Rama.

Autore:

Data:

6 Agosto 2016